Corona-maatregelen

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn de lessen/trainingen van OWS-Veghel enigszins aangepast zodat we kunnen voldoen aan de protocollen “Verantwoord zwemmen” en “Verantwoord onderwatersport in de 1,5m samenleving (NOB/PADI)” en de richtlijnen van LACO.
In het sportcafé dient aan de tafels te worden gezeten. De stoelen (in totaal 26; dus ook voldoende ruimte voor de niet-zwemmers) staan zo opgesteld dat je 1,5 meter van elkaar blijft.

Hieronder zullen de verschillende maatregelen worden beschreven. Eerst de algemene regels (voor iedereen) en daarna per doelgroep:

 • Algemeen (iedereen)
 • Ouders/verzorgers
 • Snorkelgroep (19:00-19:50 uur)
 • Persluchtgroep (19:50-20:40 uur)
 • Jongvolwassen groep (19:50-20:40 uur)
 • Volwassenen (20:40-21:30 uur)
 • Trainers/Instructeurs/Zwembadtoezichthouders (19:00-21:30 uur)
 • Gebruik compressor (vullen persluchtflessen)

Algemene veiligheid en hygiene maatregelen voor de lessen/trainingen van OWS-Veghel (Iedereen)

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 •  Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • De 1,5 meter regel geldt tussen volwassenen onderling en tussen kinderen/jongeren en een volwassene. Ook in het water moet er zoveel mogelijk gehouden worden aan de 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De routing van het zwembad is per 1 juli jl. weer als normaal, dus via de hoofdingang naar binnen en buiten. Hierbij moeten we nog steeds rekening houden met  de 1,5 meter afstand. Let hierop bij het gebruik van de kleedruimtes en tijdens het wachten totdat het zwembad ingaat. Als je gebruik maakt van de grote kleedruimtes neem dan je kleding in een (sport)tas mee naar binnen. Bij het gebruik van de individuele kleedruimten kunnen deze worden opgehangen of ook worden meegenomen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen (LACO-medewerkers en OWS-Veghel trainers/instructeurs en zwembadtoezichthouders) op. De medewerkers van LACO zijn te herkennen aan de LACO-hesjes; De trainers/instructeurs en zwembad toezichthouder staan aan het bad van OWS-Veghe.l 
 • Was voor afgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie.

Richtlijnen voor ouders/verzorgers

 • Ouders mogen niet mee het zwembad in: zij mogen ook niet de kleedkamers in. De kinderen moeten zichzelf weer afdrogen en aankleden. De ouder/verzorger kan wel in de kantine zitten (op 1,5 meter afstand van elkaar) zolang hun kind aan het zwemmen is.
 • Broertjes/zusjes mogen niet mee komen, tenzij zij zelf op dat moment ook zwemmen.
 • Per kind of meerdere kinderen uit 1 gezin mag er 1 ouder meekomen.

Richtlijnen voor de snorkelaars (19:00-19:50 uur)

 • Er wordt voorlopig alleen snorkelles gegeven. Zolang 1,5 meter afstand dient worden gehouden, wordt er bij deze groep geen persluchtles gegeven. Dit is niet realiseerbaar voor de instructeurs.
 • De snorkelaars mogen onderling wel dichter dan 1,5 meter afstand van elkaar komen. De afstand tussen de instructeurs en snorkelaars is ten minste 1,5 meter.
 • Je gebruikt alleen je eigen snorkelmateriaal (vinnen, masker, snorkel). Als je je snorkelmateriaal bent vergeten kun je niet deelnemen aan de les en ga je direct naar huis. In het kader van de hygiëne kunnen we op dit moment helaas geen materiaal van de vereniging uitlenen;
 • Lessen eindigen 5 minuten voor tijd zodat iedereen het zwembad kan verlaten voordat de volgende les begint.

Richtlijnen voor de persluchtgroep (19:50-20:40 uur)

 • Boven water wordt 1,5 meter afstand gehouden tot de instructeurs en toezichthouder en zoveel mogelijk tot elkaar.
 • Je gebruikt alleen je eigen snorkelmateriaal (vinnen, masker, snorkel). Als je je snorkelmateriaal bent vergeten kun je niet deelnemen aan de les en ga je direct naar huis. In het kader van de hygiëne kunnen we op dit moment helaas geen materiaal van de vereniging uitlenen. 
 • Het duikmateriaal van de vereniging (automatenset, trimvest en fles), wordt op 1,5 meter van elkaar klaar gelegd. Voorlopig krijgt elke deelnemer een “eigen” automatenset en trimvest toegewezen die hij/zij de komende periode blijft gebruiken. Het materiaal wordt gelabeld met je naam;
 •  Het zwembad wordt in tegenstelling tot de oude situatie over de lange zijde gesplitst ter hoogte van de beweegbare bodem. Het diepe gedeelte is voor de persluchtgroep en het ondiepe gedeelte voor de jongvolwassene groep;
 •  Na afloop van de les wordt het mondstuk gereinigd in emmer met desinfecterend middel;
 •  Lessen eindigen 5 minuten voor tijd zodat iedereen het zwembad kan verlaten voordat de volgende les begint.

Richtlijnen voor de jongvolwassene groep (19:50-20:40 uur)

 • Boven water wordt 1,5 meter afstand gehouden tot de instructeurs en toezichthouder en zoveel mogelijk tot elkaar.
 • Je gebruikt alleen je eigen snorkelmateriaal (vinnen, masker, snorkel) gebruiken. Als je je snorkelmateriaal bent vergeten kun je niet deelnemen en ga je direct naar huis. In het kader van de hygiëne kunnen we op dit moment helaas geen materiaal van de vereniging uitlenen. 
 • Het zwembad wordt in tegenstelling tot de oude situatie over de lange zijde gesplitst ter hoogte van de beweegbare bodem. Het diepe gedeelte is voor de persluchtgroep en het ondiepe gedeelte voor de jongvolwassene groep;
 • Lessen eindigen 5 minuten voor tijd zodat iedereen het zwembad kan verlaten voordat de volgende les begint.

Richtlijnen voor de volwassene groep (20:40-21:30 uur)

 • Boven water wordt 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar en tot de trainer en toezichthouder;
 • Vanwege het 1,5 meter afstand houden in het zwembad is helaas er een maximum aantal volwassen dat per training kan deelnemen. We beginnen met 12 volwassene per avond. Iedereen die op dinsdagavond wil komen trainen dient zich eens per kwartaal aan te melden per mail via communicatie@ows-veghel.nl. Voor de periode tot de herfstvakantie is de sluitingsdatum di. 25 aug. 2020. De lijst wordt aan de deelnemers en de trainers gestuurd. Op deze manier verdelen we de zwembadcapaciteit op een eerlijke manier. Je kunt geen voorkeursdata opgeven, er zal wel rekening gehouden worden met het zwembadtoezichthouderrooster. Als je niet kunt op de datum waarop je bent ingedeeld, dien je zelf te ruilen met iemand anders. Je dient dit wel per mail door te geven. 
 •  Er zal worden gezwommen met start-/keerpunten op de lange zijde.
 • Je gebruikt alleen je eigen snorkelmateriaal (vinnen, masker, snorkel) gebruiken. Als je je snorkelmateriaal bent vergeten kun je niet deelnemen en ga je direct naar huis. In het kader van de hygiëne kunnen we op dit moment helaas geen materiaal van de vereniging uitlenen;
 • Lessen eindigen 5 minuten voor tijd zodat iedereen het zwembad kan verlaten voordat de volgende les begint.

Richtlijnen voor Instructeurs/Trainers/Toezichthouders (19:00 -21:30 uur)

 • Boven water wordt 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar en tot de cursisten/deelnemers (met uitzondering van calamiteiten);
 • Instructeurs duiken met hun eigen duikmateriaal.
 • Beoordeel bij eerste hulp of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen 1,5 meter te benaderen, is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven.
 • Draag beschermende handschoenen en mondkapje in geval je eerste hulp verleend. Deze zijn beschikbaar in de EHBO-kist of zuurstofkoffer. 
 • Per 1 juli jl. mag op advies van de Reanimatie Raad bij een reanimatie weer mond-op-mond beademing worden gegeven tenzij bekend is dat het slachtoffer Corona heeft.
 • Desinfecteer je handen en polsen direct na de eerste hulp inzet.

Gebruik compressor (vullen persluchtflessen)

 • Maximaal 1 persoon in de ruimte.
 • Reinig je handen. Doekjes voor het reinigen staan in het vulhok.
 • Maak voor dat je gaat vullen de kranen van de fles schoon, en ook de delen van de compressor die je aanraakt.
 • Vul je fles.
 • Vul het logboek in.
 • Maak alles van de compressor nogmaals schoon.
 • Raak geen onnodige dingen aan.
 • Gooi reinigingsdoekjes na gebruik in de afvalbak.