Structuur vereniging

Bestuur

Het bestuur van Onderwatersport Veghel bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden.

Voorzitter
Jan van der Heijden
voorzitter@ows-veghel.nl
DSC00255_tbv website Penningmeester
Marus Cornelissen
penningmeester@ows-veghel.nl
Secretaris
Wilbèr van Hees
info@ows-veghel.nl
Algemeen lid
Gerwin van Doleweerd
veiligheid@ows-veghel.nl
Algemeen lid
Esther Tamminga-Hulsenboom
communicatie@ows-veghel.nl

Vertrouwenspersoon

Onderwatersport Veghel heeft een vertrouwenspersoon ingesteld bij wie je terecht kunt als  jij vindt dat het kader of de leden zich niet houden aan de gedragscode.

Sabina Sabina Huisman
vertrouwenspersoon@ows-veghel.nl

T: 06-1868 4608

Commissies

Onderwatersport Veghel kent vijf commissies. Deze en hun doelstelling zijn hieronder opgenomen:

Trainerscommissie (TC) De TC biedt opleidingen aan die voldoen aan de eisen van de Nederlandse Onderwatersport Bond en OWS-Veghel. ( trainers@ows-veghel.nl)
Veiligheidscommissie (VC ) De  VC waarborgt de veiligheid van de deelnemers bij evenementen die door de vereniging worden georganiseerd. (veiligheid@ows-veghel.nl)
Materiaalcommissie (MC) De MC beheert en houdt in goede staat alle verenigingseigendommen zodat deze gebruiksklaar aanwezig zijn. (materialencommissie@ows-veghel.nl)
Evenementencommissie (EC) De EC initieert, organiseert en begeleidt alle evenementen binnen de vereniging. (evenementen@ows-veghel.nl)
Communicatiecommissie (CC)    De CC verzorgt de informatievoorziening naar de leden in de vorm van de website, de nieuwsbrief en externe communicatie. (communicatie@ows-veghel.nl)