Lid worden

Om lid te kunnen worden moet men minimaal in het bezit zijn van een zwemdiploma A of een gelijkwaardig brevet.

Leeftijden

Er gelden voor de verschillende jeugdopleidingen een minimum leeftijd (bij aanvang van de opleiding), dit in verband met het doorstromen naar de vervolg opleidingen.De jeugdopleidingen zijn onder te verdelen in 2 deel opleidingen:

  • ScubaDoe Snorkelen: voor de leeftijd vanaf 8 jaar
  • ScubaDoe Perslucht: voor de leeftijd vanaf 11 jaar

Voor de duikopleidingen is er een minimum leeftijd van 14 jaar bij aanvang van de opleiding.

Nederlandse Onderwatersport Bond

Als lid van OWS-Veghel ben je automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).
 Alle leden van de NOB ontvangen 10 keer per jaar het mooie blad Onderwatersport. Via de NOB ben je collectief verzekerd voor alle sportduik activiteiten, al dan niet in verenigingsverband en in binnen- en buitenland (voor meer informatie: duikverzekering). Als lid van de NOB moet je je ook houden aan de Gedragsode NOB.

Contributie/kosten opleiding

Contributie  Per kwartaal Jaar 2024
OWS-Veghel NOB
Jeugdleden (OWSV tot 16 jaar & NOB tot 18 jaar) € 27,50 € 23,90
Volwassenleden (OWSV vanaf 16 jaar& NOB vanaf 18 jaar) € 42,50 € 55,80
Steunende leden € 16,25 € 55,80

De contributie van OWS-Veghel wordt automatisch afgeschreven. De peildatum voor de bepaling jeugdlid is de leeftijd aan het begin van het kwartaal.

Het eenmalige inschrijfgeld voor de vereniging is € 5,- en dit wordt op de eerste rekening vermeld.

Naast de genoemde contributie betalen de jeugdleden die de ScubaDoe-opleidingen volgen een bijdrage in de verenigingskosten voor opleidingen. Voor de jeugdleden die ScubaDoe Snorkelopleiding volgen, bedraagt dit € 37,50 en voor de jeugdleden die ScubaDoe Persluchtopleiding volgen € 75,- per jaar.

Voor de 1*, 2* en 3* duikopleidingen dient men € 250,- te betalen als tegemoetkoming in de verenigingskosten. In dit bedrag zijn de cursusboeken inbegrepen. De kosten voor specialisaties wordt per specialisatie nader bepaald.

Inschrijfformulier

Klik hier om het inschrijfformulier jeugdlid / inschrijfformulier lid in te vullen. Stuur of mail het ingevulde formulier terug naar het secretariaat van de vereniging.

Opzeggingen

Deze kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij de secretaris. (de opzegtermijn is 1 maand).

Diverse

Voor ongevallen tijdens het duiken, zowel in het zwembad als in het buitenwater, kan noch de vereniging, noch de instructeur/trainer aansprakelijk worden gesteld. Dit is ook van toepassing op duikevenementen en de reis van/naar de duikplaats.